Fájdalomcsillapítás

Szájszagot jelent sv 12

Tartalom

  HOLMI, 6.

  szájszagot jelent sv 12

  Mivel azonban elméleti általánosságban nehéz megragadni az interp- retatív és a metainterpretatív kérdésfeltevés közti különbséget, jobb talán először egy egészen konkrét példán szemléltetni, miről is van szó, illetve milyen jelentős a meta­interpretatív szempont mellőzéséből eredő félreértések kockázata. Míg tehette, minden eszközzel til­takozott tehát eszméi azon alapvető elferdítése ellen, melynek legtömörebb kifejező­dése és legjellegzetesebb lapsusa, hogy nem nevezzük nevén a szerzőt.

  A névváltoztatással vagy névferdítéssel is felérő névfordítás hogy, hogy nem mindig történeti eszmeha­misítással jár együtt.

  szájszagot jelent sv 12 a laskagomba parazita

  Arról az alapvető különbségről van itt szó, mely a mű és az interpretáció között eredendően fennáll, s amelyet hermeneutikai differenciának is nevezhetünk. A mű és interpretációja közt fennálló nyilvánvaló hermeneutikai differen­cia szükséges ahhoz, hogy egyáltalán lehessen beszélni művekről és interpretációról, de egyszersmind már e differencia létezése is eleve kérdésessé teszi az autentikus in­.

  szájszagot jelent sv 12